Tứ đại phái

Tu chân

Thuộc về phe phương Đông, Tu Chân có thiên phú về ngũ hành, sẽ là một hảo hữu cực kỳ ấn tượng trong bất cứ cuộc chinh chiến. Vị bằng hữu này có thể hỗ trợ đồng đội của mình rất đắc lực.

Khả năng tu luyện tinh thần, giỏi thuật pháp, có khả năng hồi phục và tăng năng lực cho toàn đội.

  • Sở trường: Tu Luyện Tinh Thần và Ngũ Hành. Hỗ trợ hồi phục.
  • Chú trọng Thể lực và Cảm Trí. Thể Lực tăng sinh mệnh, còn Cảm Trí giúp họ tăng kháng Ma pháp để trụ lại trong những trận đánh.


Notice: Undefined index: GroupID in /home/CMNSITE/pvtk.cmn.vn/application/modules/index/controllers/ArticleController.php on line 74

Notice: Undefined index: GroupID in /home/CMNSITE/pvtk.cmn.vn/application/modules/index/controllers/ArticleController.php on line 80