Thao tác cơ bản

Những ký hiệu viết tắt và được đánh số thứ tự sẽ giúp các bạn nhận diện vị trí của những nút cơ bản trong giao diện trò chơi Phong Vân Truyền Kỳ

Giao diện trò chơi

Số đánh dấu Chức năng
1 Giao diện nhân vật
2 Thanh HP, MP và EXP của nhân vật. Có thể bấm vào đây để hồi HP cho nhân vật
3 Giao diện Pet
4 Thanh HP, MP và EXP của Pet. Có thể bấm vào đây để hồi HP cho Pet
5 Thông báo của Hệ thống
6 Thông báo nhiệm vụ, EXP, tài nguyên nhận được
7 Bản đồ thế giới
8 Quan hệ cá nhân: bạn bè, sư đồ
9 Các đạo cụ tiêu hao: HP, MP, …. có trong túi đồ của bạn. Có thể bấm vào đây để sử dụng
10 Vào giao diện hệ thống để cài đặt
11 Vào giao diện quản lý Pet
12 Hộp thư
13 Ẩn các nút : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14 Vào giao diện Chat
15 Chọn kênh chat
16 Giao diện nhiệm vụ
17 Túi đồ cá nhân và trang bị trên người
18 Giao diện nhân vật
19 Danh sách người chơi xung quanh
20 Giao diện Thành phố cá nhân và Quốc gia
21 Ẩn các nút : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Giao diện tham gia hoạt động

Số đánh dấu Chức năng
1 Giao diện nhân vật
2 Thanh HP, MP và EXP của nhân vật. Có thể bấm vào đây để hồi HP cho nhân vật
3 Giao diện Pet
4 Thanh HP, MP và EXP của Pet. Có thể bấm vào đây để hồi HP cho Pet
5 Auto
6 Chọn skill sử dụng (khi không auto)
7 Chat
8 Kênh Chat
9 Tấn Công Thường
10 Sử dụng kỹ năng
11 Sử dụng vật phẩm hồi phục: HP hoặc MP
12 Auto
13 Xem HP của đối phương
14 Bỏ Chạy