Tứ đại phái

Hiệp khách

Là một chiến binh nhưng dòng máu phiêu lãng luôn sôi sục trong người của Hiệp Khách - một chiến binh phương Đông.

Với tố chất nhanh nhẹn, nội công thâm hậu, Hiệp Khách sẽ luôn lựa chọn vị trí dẫn đầu trong bất cứ cuộc chinh phạt nào.

  • Sở trường: Tu Luyện Nội Công và Kiếm Thuật. Có năng lực sát thương cực lớn.
  • Chú trọng nhanh nhẹn giúp Hiệp Khách tăng điểm bạo kích và sát thương xuyên kích.


Notice: Undefined index: GroupID in /home/CMNSITE/pvtk.cmn.vn/application/modules/index/controllers/ArticleController.php on line 74

Notice: Undefined index: GroupID in /home/CMNSITE/pvtk.cmn.vn/application/modules/index/controllers/ArticleController.php on line 80