Hệ thống trang bị

Mỗi nhân vật có tổng cộng 18 trang bị theo các nhóm: vũ khí, phòng cụ, thú cưng, thú cưỡi, thời trang...

Phân loại

  • Phẩm chất: Thường, tinh chế, hiếm có, sử thi, truyền thuyết
  • Trang bị bộ (set item): trang bị thường, trang bị theo bộ

 

Thuộc tính trang bị

Thuộc tính ẩn
  • Mỗi trang bị có tối đa 4 thuộc tính ẩn
  • Có trang bị chưa giám định thuộc tính ẩn, cần phải dùng Cuộn Giám Định để giám định ra thuộc tính ẩn, có thể giám định lại nhiều lần để có được thuộc tính mong muốn.
  • Cũng có trang bị có sẵn thuộc tính ẩn ( 1 hoặc toàn bộ )
  • Sau khi giám định cần khóa trang bị mới có thể kích hoạt thuộc tính ẩn
Thuộc tính đặc thù

Các trang bị quý hiếm có thuộc tính đặc thù và kỹ năng trực tiếp cho nhân vật. Mỗi loại item có một loại kỹ năng khác nhau.

Thuộc tính đồ bộ (set vật phẩm)

Khi mặc đủ số item thuộc đồ bộ ( set item ) sẽ kích hoạt thuộc tính này.