Hệ thống thú cưỡi

Hệ thống Thú cưỡi trong Phong Vân Truyền Kỳ vô cùng đa dạng, có rất nhiều sự lựa chọn cho người chơi: về chỉ số của Thú cưỡi, thời trang.

PHÂN LOẠI:

  • Phẩm chất : Thường, tinh anh, hiếm có, sử thi, truyền thuyết
  • Thuộc tính: Vật Lý, Ma Pháp

Thông tin cơ bản

  • Chỉ số của Thú Cưỡi sẽ cộng trực tiếp vào chỉ số của nhân vật, vì thế Thú Cưỡi rất quan trọng đối với người chơi.
  • Thú cưỡi nhận được thông qua phần thưởng sự kiện, Shop Quốc Gia, Shop hợp thành thú cưỡi, Cash Shop