Hệ thống Khảm Nạm

Ngoại trừ Pet, Vip, Thời Trang, tất cả các trang bị khác trong Phong Vân Truyền Kỳ đều có thể khảm nạm để tăng chỉ số cho trang bị.

PHÂN LOẠI ĐÁ:

  • Công thuộc tính cơ bản: sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, cảm trí
  • Công thuộc tính khác: chí mạng, miễn sát thương, HP, MP

CÁC QUY TẮC VÀ THÔNG TIN

  • Đá có thể nhận được thông qua các nhiệm vụ, phụ bản, hoạt động hoặc trong cash shop.
  • Mỗi vật phẩm chỉ khảm được 1 loại đá duy nhất. Ví dụ: 1 vật phẩm bất kỳ khi chưa khảm nạm có thể khảm bất kỳ loại đá nào cũng được. Nhưng khi đã khảm 1 loại đá vào ( + sức mạnh) thì chỉ có thể khảm tiếp những loại đá + sức mạnh (không thể khảm các loại đá khác vào được)
  • Mỗi Trang bị chỉ có thể khảm tối đa 20 viên đá.
  • Tỉ lệ thành công: 3 viên đầu tiên tỉ lệ thành công là 100%.
  • Sau đó mỗi lần khảm nạm có tỷ lệ thành công là 50%.
  • Khi khảm nạm thất bại sẽ không thể tiếp tục khảm nạm (Khảm nạm Hủy Hoại ) nhưng vẫn giữ nguyên chỉ số. Nếu tiếp tục chọn khảm nạm sẽ mất hết thuộc tính hiện tại, trang bị trở về trạng thái ban đầu chưa khảm nạm. Có thể tiến hành khảm nạm lại