Hệ thống bán nhân vật

Đây là 1 tính năng đặc sắc của Phong Vân Truyền Kỳ, khác biệt hẳn so với các dòng game Mobile. Người chơi sau một thời gian gắn bó, đầu tư cho một hệ phái nào đó nhưng muốn thay đổi, bạn có thể chuyển nhượng nhân vật ấy qua hệ thống.

Yêu cầu

  • Đẳng cấp: cấp 50 trở lên
  • NPC giao dịch: NPC Giao Dịch Nhân Vật tại các thành lớn có thể tiến hành buôn bán trực tiếp nhân vật trong tài khoản của người chơi.
  • Hình thức giao dịch: Sử dụng Kim Nguyên Bảo

Quy định

  • Sau giao dịch trong 10 ngày tiếp theo không thể bán nhân vật.
  • Sau khi mua xong, có thể dùng 500 KNB để tiến hành đổi tên 1 lần duy nhất.
  • Khi tiến hành treo bán nhân vật, trong 3 ngày không có người mua, sẽ tự động tháo xuống
  • Có thể xem tất cả các thông tin về nhân vật được bán (bình thường chỉ xem được trang bị)
  • Khi tiến hành giao dịch nhân vật, tất cả các quan hệ xã hội sẽ bị xóa bỏ