Tứ đại phái

Chiến sĩ

Nếu như Hiệp Khách của phe Phương Đông là một chiến binh luôn lựa chọn vị trí dẫn đầu trong cuộc chiến xáp lá cà, Chiến Sĩ cũng có thể được xem là một hình ảnh đại diện.

Khả năng tu luyện tinh thần, giỏi thuật pháp, có khả năng hồi phục và tăng năng lực cho toàn đội.

  • Sở trường: Cận chiến, dùng sức mạnh cường đại đẩy lui địch, có thể sử dụng phù chú giúp đồng đội xóa bỏ trạng thái bất lợi.
  • Chú trọng tăng Sức mạnh, giúp Chiến sĩ tăng lực sát thương và sinh mệnh.


Notice: Undefined index: GroupID in /home/CMNSITE/pvtk.cmn.vn/application/modules/index/controllers/ArticleController.php on line 74

Notice: Undefined index: GroupID in /home/CMNSITE/pvtk.cmn.vn/application/modules/index/controllers/ArticleController.php on line 80