BẢO TRÌ HỆ THỐNG WEBSITE

Các Chiến Binh Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì hệ thống Website game PVTK, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 02h00 - 06h00 ngày 30/11/2022

 
 Thời gian dự kiến: 4 tiếng.
 Nội dung:
-  Bảo Trì Hệ Thống Website PVTK
 Lưu Ý: 
        Bảo trì cả hệ thống trang nạp nap.cmn.vn và trang id.cmn.vn.
       ✔ Chỉ bảo trì trên Website, Chiến Binh vẫn có thể chơi và nạp bình thường trên điện thoại.