23/09: Bảo Trì Tất Cả Máy Chủ

Các Chiến Binh thân mến!

Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì nhằm nâng cấp máy chủ. Thời gian dự kiến như sau.

 

Bảo trì tất cả các máy chủ 

Thời gian: 08h50 - 09h50 ngày 23.09.2022

Sau khi bảo trì hoàn tất, các Chiến Binh có thể đăng nhập lại bình thường.

Chúc các bạn luôn có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Phong Vân Truyền Kỳ.