06.01 Ra mắt máy chủ mới Cao Thủ

Thưa các chiến binh,

CAO THỦ chính thức mở cửa đón chào các Chiến Binh gia nhập vào hôm nay 06.01

Các chiến binh hãy chuẩn bị hành trang và bước vào cuộc phiêu lưu mới cùng Phong Vân Truyền Kỳ nhé.

MÁY CHỦ MỚI: CAO THỦ

06.01.2023

Tân Thủ Thăng Cấp Nhận Quà

Thời gian: Từ 09h00 ngày 06.01 đến 23h59' ngày 12.01

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, nhân vật đạt Level yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng:

Level Phần thưởng
15
Vé EXP Nhân Vật (30000)*2
Kim Cương (đổi bạc) *1
25
Vé EXP Nhân Vật (30000) *3
Kim Cương (đổi bạc)*2
35
Vé EXP Nhân Vật (30000) *4,
Trứng Kì Ảo*1
45
Vé EXP Nhân Vật (30000) *5
Trứng Tiến Hoá Ưu (khoá)*1

BXH Thành Tựu

Thời gian: Từ 09h00 ngày 06.01 đến 23h59' ngày 12.01

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 100 người chơi của BXH Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng:

Hạng Phần thưởng
1
Dục Huyết Phượng Hoàng *1 + Gấu Thủ Hộ Truyền Thuyết*1
2
Thượng Cổ Dương *1 + Gấu Thủ Hộ Truyền Thuyết*1
3
Rương Vũ Khí Thợ Săn *1 + Gấu Thủ Hộ Truyền Thuyết*1
4 - 10
Tân Lễ Bao*5 + 1000 Lá
11 - 50
Tân Lễ Bao*3 + 300 Lá
51 - 100
Trứng Chiến Nữ Bộc*1

*  Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

BXH Thuộc Tính

Thời gian: Từ 09h00 ngày 06.01 đến 23h59' ngày 12.01

Trong thời gian hoạt động, 100 người chơi thuộc tính Ma Công, Chém, Đâm Xuyên, HP trong BXH sẽ nhận thưởng.

Hạng Phần thưởng
1
Thanh Loan *1+ Tân Lễ Bao*10
2
Xung Năng Thiết Tượng*1+ Tân Lễ Bao*8
3
Sư Thứu Thần Thánh Hoàn Mỹ*1+ Tân Lễ Bao*5
4 - 10
Tân Lễ Bao*6 + Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
11 - 30
Tân Lễ Bao*5 + Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
31 - 50
Tân Lễ Bao*4 + Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
51 - 100
Tân Lễ Bao*2

* Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

Ngoài ra người chơi xếp hạng Chém, Đâm, Ma công vào top 3 từ 06.01 - 09h00 ngày 12.01 còn nhận được thưởng thêm danh hiệu:

Danh hiệu
  • Hạng 1: Tuần Này Hạng 1 Chém *1, Tuần Này Hạng 1 Đâm *1, Tuần Này Hạng 1 Ma công *1
  • Hạng 2: Tuần Này Hạng 2 Chém *1, Tuần Này Hạng 2 Đâm *1, Tuần Này Hạng 2 Ma công *1
  • Hạng 3: Tuần Này Hạng 3 Chém *1, Tuần Này Hạng 3 Đâm *1, Tuần Này Hạng 3 Ma công *1

* Ghi chú:

Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng.

Top BXH nào sẽ nhận được 1 danh hiệu tương ứng với BXH đó.

Thăng Cấp Quốc Gia 

Thời gian: Từ 09h00 ngày 06.01 đến 23h59' ngày 12.01

Nội dung: 10 quốc gia xếp hạng đầu đều nhận được thưởng, quốc vương top 3 quốc gia đầu sẽ nhận được Cải Trang Quốc Vương*1 + Thế Giới Vui Vẻ*1

Hạng Phần thưởng
1
Kho bạc quốc gia*10000+ Thế Giới Vui Vẻ*1 (mỗi thành viên quốc gia )
2
Kho bạc quốc gia*7000
3
Kho bạc quốc gia*5000
4 - 5
Kho bạc quốc gia*3000
6-10
Kho bạc quốc gia*2000

* Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

Khảm Nạm Đá

Thời gian: Từ 09h00 ngày 06.01 đến 23h59' ngày 12.01

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, số lượng đá khảm trong người đạt một mức độ nhất định sẽ nhận được phần thưởng:

Số lượng Đá khảm trên người đạt 70 viên: Nhận 100 Lá, Cuộn Giám Định Khóa *20
Số lượng Đá khảm trên người đạt 100 viên: Nhận 250 Lá, Tân Lễ Bao*2, Thẻ May Mắn *1
Số lượng Đá khảm trên người đạt 150 viên: Nhận 400 Lá, Tân Lễ Bao*3, Phiếu Rút Thưởng *1

* Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

Hoạt động Nạp Thẻ Nhận Quà

Thời gian: Từ 09h00 ngày 06.01 đến 23h59' ngày 12.01

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích luỹ nạp thẻ đạt mức chỉ định sẽ nhận được phần thưởng:

Nạp đủ Phần thưởng
5.000.000 Đồng Rãnh Skill Nhân Vật *1 + Tân Lễ Bao *12
4.500.000 Đồng
Sư Thứu Hùng Ưng + Tân Lễ Bao*10
3.500.000 Đồng
Moto Phích Lịch *1 + Tân Lễ Bao*8
2.700.000 Đồng
Mũ Bí Ngô Lợi Hại*1 + Tân Lễ Bao*6
2.000.000 Đồng
Thời trang Cung Nhân Mã *1 + Tân Lễ Bao*4
1.100.000 Đồng
Sách Cường Hóa Bùa Nguyệt Hư *1 + Tân Lễ Bao*4
350.000 Đồng
Tân Lễ Bao*1
50.000 Đồng
Cuộn G.Định *10 + Trận Hình Toái Phiến Bảo Rương*1

 * Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

BXH Nạp Thẻ

Thời gian: Từ 09h00 ngày 06.01 đến 23h59' ngày 12.01

Nội dung: Kết thúc sự kiện, người chơi nạp thẻ lọt vào top 3, nhận được:

TOP Phần thưởng
1
Thú Cưỡi Tiên Phong-Chí Mạng Hạt*1
2
Thú cưỡi rumble*1
3
Thời Trang Iron man*1

Chiến Binh hãy cùng tham dự!